Хүргэлтийн хаяг байршилаар зааж өгч нэмэлт тайлбар дээр бичнэ. Тухайн баталгаажсан захиалга, Дараа өдрийн 12:00-22:00 цагийн хооронд хүргэгдэнэ. Хүргэлт хийгдэж амжаагүй захиалга дараа өдрийн 11:00-22:00 цагийн хооронд хүргэгдэнэ. Улаанбаатар хотын бүх бүс болон хөдөө орон нутагт хүргэлттэй.

see more

ХҮРГЭЛТИЙН НӨХЦӨЛ

Хаан Банк 5219429572 БИ ЭЛ ЭЙ СИ КЭЙ тоот данс руу шилжүүлнэ. Гүйлгээ хийхдээ гүйлгээний утга дээр зөвхөн захиалгын КОД , Утасны дугаараа бичиж төлбөрийг шилжүүлнэ. Төлбөр хийгдээгүй тохиолдолд захиалга цуцлагдахыг анхаарна уу.

ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Төлбөрийг захиалга хийснээс хойш 5 минут дотор шилжүүлнэ. Захиалга хүргэлтийн мэдээлэл буруу оруулсан болон төлбөрийг шилжүүлэхдээ зааврын дагуу шилжүүлээгүй тохиолдолд, захиалга цуцлагдана. Хүргэлтээр очсон барааг буцаах, өөр төрлийн бараагаар солих боломжгүй.

see more

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

2024 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч

Нүүр
Ангилал
Хямдрал
Профайл