Мэдүүштэй

Хэцүү хүнтэй хэл амаа ололцоход туслах 11 алтан дүрэм

Баярмагнай 2017-03-04 68 147

Түгжээг тайлж мэдээллээ үзэх боломжтой

Доорх зургыг сайтар ажиглан 4-н оронтой тоо, тэмдэгт олох

Хариултыг Тоогоор бичнэ /123/

Тухай

Энэхүү сайтад мэдүүштэй, сонирхолтой, сургамжтай, харууштай мэдээллүүд бэлдэж оруулах бөгөөд мэдээллийг үзэхэд үнэтэй буюу түгжээ тайлж үзэх боломжтой.
Тархиа ажиллуул, Түгжээг тайл, Мэдлэгээ тэл

Биднийг дагах

Онч үг

"Ухаантай хариулт сонсоё гэвэл Ухаантай асуулт асууж сур"

Гёте

#random

#Facebook

#Twitter

© 2017. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.