Мэдүүштэй

Амьдралд ойр санаанууд #3

Purevkhuu 2017-07-26 16 35

Түгжээг тайлж мэдээллээ үзэх боломжтой

Доорх зургыг сайтар ажиглан 9-н оронтой тоо, тэмдэгт олох

Түгжээг тайлахдаа англи цагаан толгойн үсгээр бичнэ. Эхний үсэг томоор

Тухай

Энэхүү сайтад мэдүүштэй, сонирхолтой, сургамжтай, харууштай мэдээллүүд бэлдэж оруулах бөгөөд мэдээллийг үзэхэд үнэтэй буюу түгжээ тайлж үзэх боломжтой.
Тархиа ажиллуул, Түгжээг тайл, Мэдлэгээ тэл

Биднийг дагах

Онч үг

"Холын зорилго үгүй аваас ойрын зовлон оршино"

Чингис хаан

#random

#Facebook

#Twitter

© 2017. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.