Мэдүүштэй

Амьдралд ойр санаанууд #2

Purevkhuu 2017-07-26 3 18

Түгжээг тайлж мэдээллээ үзэх боломжтой

Доорх зургыг сайтар ажиглан 11-н оронтой тоо, тэмдэгт олох

Энэ хэн бэ?

Тухай

Энэхүү сайтад мэдүүштэй, сонирхолтой, сургамжтай, харууштай мэдээллүүд бэлдэж оруулах бөгөөд мэдээллийг үзэхэд үнэтэй буюу түгжээ тайлж үзэх боломжтой.
Тархиа ажиллуул, Түгжээг тайл, Мэдлэгээ тэл

Биднийг дагах

Онч үг

"Ухаантай хариулт сонсоё гэвэл Ухаантай асуулт асууж сур"

Гёте

#random

#Facebook

#Twitter

© 2017. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.