Мэдүүштэй

Монгол систем ТҮРИЙВЧ орлох цагаар

Баярмагнай 2017-03-13 54 44

Түгжээг тайлж мэдээллээ үзэх боломжтой

Доорх зургыг сайтар ажиглан 8-н оронтой тоо, тэмдэгт олох

Хариултыг Англи цагаан толгойн үсгээр бичнэ /ABC/. Эхний үсэг том байна.

Тухай

Энэхүү сайтад мэдүүштэй, сонирхолтой, сургамжтай, харууштай мэдээллүүд бэлдэж оруулах бөгөөд мэдээллийг үзэхэд үнэтэй буюу түгжээ тайлж үзэх боломжтой.
Тархиа ажиллуул, Түгжээг тайл, Мэдлэгээ тэл

Биднийг дагах

Онч үг

"Ухаантай хариулт сонсоё гэвэл Ухаантай асуулт асууж сур"

Гёте

#random

#Facebook

#Twitter

© 2017. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.